Kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne Trabzontasarim.com büyük önem vermektedir. Trabzontasarim.com kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur. Bu site 13 yaşının altındakilere hitap etmemektedir.

Topladığımız Bilgiler

Trabzontasarim.com, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Trabzontasarim.com kullanıcılarımızın websitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; mesela kullanıcılarımızın sitemizin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler… Yine aynı şekilde kullanıcılarımızın sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)” ler kullanılabilir. Cookie(çerez), web sunucuları tarafından kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak amacıyla kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılarımızdan topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.

Nasıl Kullanıyoruz?

Trabzontasarim.com, websitesi aracılığıyla toplanan bilgileri, yine Trabzontasarim.com ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında kullanıcılarına ulaşmak ve kullanıcıların söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirilmesi için kullanır. Ayrıca Trabzontasarim.com websitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması

Trabzontasarim.com kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer güvenilir çözüm ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca kullanıcılarımızdan topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri yatırımcılarına ve potansiyel ortaklarına açıklayabilir. Son olarak, Trabzontasarim.com kullanıcılarından topladığı bilgileri şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.

Bilgi Bütünlüğünün Korunması

Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda Trabzontasarim.com elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.

E-mail: info@trabzontasarim.com